Darwin. Miłość i Ewolucja [DVD]

Angielski przyrodnik Charles Darwin (Paul Bettany) jest o krok od sformuand#322;owania teorii, która moand#380;e wywróciand#263; do góry nogamiwszystko, co od wieków byand#322;o and#347;wiatopogland#261;dowand#261; podstawand#261; zachodniej cywilizacji. Dobry Bóg, który stworzyand#322; ziemiand#281;, roand#347;liny,zwierzand#281;ta oraz, na swój obraz i po...